image00012aadsfasdfsdf_
image00012

Twee nieuwe GEA melkrobots van het type R9500 geplaatst

Op de eerste dag van februari heeft de familie van der Salm in Woubrugge 2 GEA melkrobots van het type R9500 in gebruik mogen nemen. Dit was een dag waar de familie lang naar heeft gekeken. De voorbereiding heeft uiteraard veel tijd in beslag genomen.

Nadat de keuze was gemaakt om in de toekomst met een melkrobot te gaan melken, kwamen een groot aantal punten op tafel om uiteindelijk voor de GEA robot te kiezen.

Een aantal punten waren voor de familie van groot belang:
    Dierwelzijn Weidegang Hygiëne Inzicht wat er met de veestapel gebeurd Melkkwaliteit (een gedeelte huisverkoop d.m.v. een melktap) Goede bereikbaarheid voor mens en dier bij de robot Hierdoor ook toegankelijk voor hun gasten die bij de familie logeren op de vakantieboerderij. Deze gasten (eindverbruikers) krijgen de mogelijkheid om nauw bij het productie proces betrokken te worden. Vertrouwen.
Door bovenstaande wensen zijn wij uiteindelijk op de volgende opbouw van de robot uitgekomen:
  • De robots zijn geplaatst op de bestaande voergang (zeer goed bereikbaar)
  • Er is bewust voor een tweetal robots gekozen, zodat een optimale weidegang voor dit bedrijf mogelijk is.
  • CowScout activiteit meting voor een juiste tochtigheid registratie, en voor een optimaal inzicht in de gezondheid van hun dieren.
  • Inzicht en separatie mogelijkheden per kwartier.
  • Juiste reiniging van de spenen, waarbij kruisbesmeting tot het verleden behoord.
  • Hierdoor de optimale gewenste hygiëne.
  • Optimale routing van en naar het strohok

Nadat wij met elkaar al het bovenstaande hebben doorlopen, heeft zoon Jeroen (nadat hij in november was afgestudeerd) besloten om voor 4 dagen per week voor Melktechniekwest te gaan werken. Hij hoopt hiermee de komend jaren veel ervaring (ook bij andere veehouders) op te doen, waarna hij op termijn dit prachtige bedrijf hoopt voort te zetten.

Wij feliciteren de familie van der Salm, en wensen hen de komende jaren veel succes toe met de GEA robot, en kijken uit naar een fantastische samenwerking!

image00005
image00004
image00003
image00002
image00016
image00015
image00014
image00006