Melktechniek West - GEA
CAT_9760_514064

GEA Farm Technologies

Totaaloplossingen voor melkveehouders

Melkveehouders hebben te kampen met een stijgende vraag naar melk en melkproducten van de steeds meer verstedelijkte wereldbevolking, tegen een achtergrond van hogere kwaliteitseisen, gezondheid van dieren en productienormen. GEA Farm Technologies begrijpt deze uitdagingen en wat melkveehouders nodig hebben om hun bedrijf met succes te runnen.

Melktechniek West is een zogenoemde Full Line Dealer van Gea Farm Technologies in Leeuwarden, importeur van GEA wereldwijd (kijk ook op www.gea.com). Melkveehouders kunnen hun complete melkveestal inrichten met producten uit de GEA line: melkinstallaties, melkkoeling, voerinstallaties, stalinrichting (Royal de Boer, eveneens onderdeel van GEA), mestverwerking etc.

Als Full Line Dealer van GEA zijn wij in staat om de meest optimale omstandigheden in uw stal te creëren, dit betekent een gezond klimaat, goed comfort en hygiëne voor uw koeien. Daarnaast zijn er nog een aantal toeleveranciers waarmee Melktechniek West het volledige wensenpakket van de klant kan waarmaken. Deze zorgen bijvoorbeeld voor het leveren van het ijzeren frame van de melkstal tot het schoonmaakmiddel ten behoeve van de reinheid voor de melkinstallatie.

Betrouwbare techniek

Innovatief melken

Melkveehouders moeten vandaag melk van hoge kwaliteit produceren op een winstgevende manier, ondanks de stijgende kosten voor diervoer, energie en land, en ondanks de schommelende melkprijzen. Voor alle activiteiten in het melkveebedrijf is GEA sinds 1926 toonaangevend als leverancier van innovatieve oplossingen voor bedrijven wereldwijd.

Als expert is GEA een betrouwbare partner van melkveehouders over de hele wereld, om te helpen hun toekomst met succes en op een duurzame manier te managen.

Betrouwbare partner

Met onze aanpak van totaaloplossingen bieden we alles van het melken en de opslag van melk, (automatische) voersystemen, mestmanagement, stalinrichting, oplossingen voor jongvee en geïntegreerde hulpmiddelen voor (melk)bedrijfsmanagement, evenals verfijnde serviceconcepten.

Van individuele producten tot complete, geïntegreerde melksystemen, onze innovatieve technologie wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens de meest recente richtlijnen en gecertificeerde kwaliteitsnormen.

GEA - Automatic Milking Farm

De opzet van een Dairyrobot R9500-bedrijf is gericht op managen van de veestapel in alle lactatiestadia. Dit wordt gerealiseerd door een hoog automatiseringsniveau bij het melken, voeren en de mestbehandeling. Het melkcentrum wordt in een centraal gebied geplaatst met alle andere functionele zones er omheen voor de beste workflows.

GEA - Automatic Milking Farm
GEA - Conventional Milking Farm

Dit ontwerp houdt rekening met de eisen die worden gesteld aan het koeverkeer tussen de stal en de melkfaciliteit die gebruikelijk is voor een veestapel van gemiddelde omvang. De H-type stal maakt het mogelijk om groepen te managen terwijl het concept de koeienlogistiek heel eenvoudig houdt. In de hoofdgang kunnen de koeien worden geleid om te worden gemolken, of van de ene groep naar de andere worden gevoerd. Dankzij de twee retourgangen in de SBS-stal vindt de automatische scheiding of selectie plaats op de oversteekplaats tussen het melkgebouw en stal. Aan de kant tegenover de melkgroepen is de stal zo ontworpen dat er plaats is voor andere zones.

GEA - Conventional Milking Farm
GEA - 24-7 Milking with a Rotary Milking System

Het ontwerp van de AutoRotor Farm voor 1000 koeien gaat uit van de aanbevolen praktijken en behoeften in aanmerking van grotere melkveebedrijven die worden bestierd door full-time professionele veestapelmanagers. Voor het managen van veestapels zijn de hoogste prestaties nodig voor wat betreft het ontwerp van het bedrijf, om een optimaal koeverkeer, efficiënte arbeid, optimaal energie- en waterverbruik, levering van managementgegevens voor productie en voedingsbehoeften te waarborgen die nodig zijn om de winst en duurzaamheid te handhaven.

GEA - 24-7 Milking with a Rotary Milking System

Onze meerwaarde

Preventief onderhoud werkt

Door de installatie en het onderhoud van uw machines aan ons over te laten, kunt u zich weer bezighouden met zaken waar u blij van wordt. Zo kunt u plezierig boeren.

Blije koeien, blije boeren

Melktechniek West zorgt ervoor dat uw apparaten en machines optimaal blijven werken, wij zijn transparant in wat we doen en hoe we te werk gaan. Dit is wat wij bedoelen met blije klanten.

Service melden?

Heeft u een vraag over onze service of wilt u er ook gebruik van maken? Neem dan direct contact met ons op of bel met 0172 619 243.